Willem Pieters studeerde in 1992 af aan het Centrum voor leven en intuïtie o.l.v Martin McCuskey en Janneke Schriek. Sinds begin jaren negentig heeft hij een full-time praktijk voor aura en chakra reading en healing.

Sinds september 1994 geeft hij cursussen intuïtieve ontwikkeling.

De Gele Roos
Willem Pieters
Westerkade 29c
3016 CM Rotterdam
06-46041614
Mail

Waarom voel je je zoals je je voelt?

Praktijk :

Sinds mijn afstuderen in 1992 aan het Centrum voor Intuitieve Ontwikkeling in Utrecht heb ik een Full-Time praktijk voor Aura en Chakra Reading en Healing. Sinds 1994 geef ik ook les in mijn vak.

Mijn werk bestaat uit het inzicht geven, en daardoor hanteerbaar maken, van het hoe en waarom van dít leven, waarin evt. de emoties uit een vórig leven kunnen meespelen.

Een auralezing mèt heling duurt ongeveer 2 uur en de naar voren gekomen informatie wordt opgenomen en kan ik na afloop branden op een CD, kopieren naar een memorystick of opsturen naar een e-mailadres.

Een auralezing met heling kan ook op afstand gedaan worden; hier is dan wel specifiek toestemming voor nodig. We maken een afspraak voor dag en tijdstip en de naar voren gekomen informatie wordt naderhand via het internet of op een CD verzonden naar de klant.

De kosten van een lezing met heling bedragen €60.- per uur, mocht dat bedrag een probleem vormen dan kan er altijd wat geregeld worden!

Wellicht tot ziens,

vriendelijke groet,

Willem Pieters

Mijn werkkamer

Reading en Healing

Een aura kan je vergelijken met je huiskamer; het is een energieveld om je lichaam heen. Net zoals jouw huis is jouw aura jouw eigendom, met een heel persoonlijke, eigen en unieke  inrichting, of zoals ik het ervaar: een heel eigen beweging van kleuren en dat is informatie; de ‘software’ voor het lichaam. De kleuren stromen in en uit het lichaam, daar zijn de chakras voor, met elk zijn specialisatie. Het lichaam’ leest’ de kleuren af, net als het lezen van een streepjescode in de supermarkt, en vervolgens heeft het lichaam een fysieke reactie, en dàt voel je!
  
Ik lees de kleuren, vertel daarover, en noem dat ‘een aura lezen’. Daarmee wordt de klant bewust van zichzelf en worden emoties hanteerbaar.

Een lezing wordt gevolgd door een heling om oude ‘software’ los te laten en de bewust geworden informatie een plek in het Nu te geven.
Een reading kan een algemeen beeld geven, maar ook goed toepasbaar zijn op een speciaal onderwerp, zoals een ziekte, een relatie, een bedrijf, een woning of object.
Het onderwerp wordt dan ‘gelezen’, waardoor informatie bewust en daardoor hanteerbaar wordt!

…een Reading; een goed gesprek!